Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

yoursway
yoursway
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabajaderra bajaderra

January 10 2018

yoursway
Przecież to już nie powinno tak boleć, jesteś dorosły i całe lata życie przygotowywało cię do oswajania straty. Od najmłodszych lat gdzieś znikały zwierzątka domowe, potem członkowie rodziny i sąsiedzi (...) Szedłeś dalej i ludzie wokół się wymieniali, dziś gorzką pigułkę przełykasz za każdym razem, gdy nie masz już o czym rozmawiać z kimś, z kim dzieliłeś myśli lat temu trzy, pięć i dziesięć, choć w każdym z tych punktów byłeś innym tobą, który jeszcze tyle nie stracił i jeszcze potrafił czuć zachwyt. I to chyba nie jest ewolucja - zimny wiatr rozstania z kimś, z kim sobie wyobrażałeś, że już zawsze (...) Zwierzęta domowe wpisane w kanon, nieśmiertelne w domyśle, bliscy i dalecy ludzie, przyjaźnie i miejsca, do których nie wrócisz. Place obcych miast, gdzie serce ci pękło po raz ostatni i nie chcesz więcej tych miast oglądać. I to jedno imię, z którym rozstać ci się było najtrudniej, bo zawierałeś w nim całą czułość świata, a kiedy to imię wraz z właścicielką odeszło, zabrało ze sobą całą czułość od ciebie i dla ciebie i teraz próbujesz coś złożyć z pourywanych sylab, ale za mało masz samogłosek i słowa grzęzną w gardle jak kiedy pierwszy raz miałeś jej powiedzieć, że kochasz i kiedy miałeś jej powiedzieć ostatni raz. Wyświadcz sobie tę przysługę i nigdy nie zaczynaj wierzyć, że coś już będzie, że macie dla siebie cały czas świata. Światy mają skłonność do znikania bez zapowiedzi.
— Idź Sobie fb.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
yoursway
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viabajaderra bajaderra
yoursway
0062 faec 500
Reposted fromteijakool teijakool viainkwizytor inkwizytor
yoursway
5761 8377
Reposted fromshitty shitty viakapitandziwny kapitandziwny
yoursway
4188 babc
Reposted fromnazarena nazarena viamefir mefir
yoursway
yoursway
Gaularfjellet, Iceland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
yoursway
and in a different time, a different place, maybe he would love me, but this is hell, and in hell there is no happy endings.
— Stevie J. Cole, LP Lovell - Wrong
Reposted frommefir mefir
yoursway
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadobby dobby

January 08 2018

yoursway
yoursway
4306 7480 500
new year
Reposted fromtimmoe timmoe viamefir mefir
yoursway
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
yoursway
3969 5fa7
Reposted fromipo ipo viamefir mefir
yoursway
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafoods foods
yoursway
7468 ca6a 500
Reposted fromnyaako nyaako viabajaderra bajaderra
yoursway
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl