Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

yoursway
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viapsychoza psychoza
yoursway
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaimmoral immoral
yoursway
2085 8a2d 500
Reposted frommessclew messclew viaimmoral immoral
yoursway
1460 e67b 500
Reposted fromcholera cholera viaexploode exploode
yoursway
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka viaexploode exploode
yoursway
1674 18b0
yoursway
3174 7cb7
yoursway
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viakasiakocimietka kasiakocimietka
yoursway
yoursway
9044 48b6
Reposted fromnictuniema nictuniema viamefir mefir
yoursway
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viamefir mefir
yoursway
4562 b8c0
yoursway
2523 5eec 500
so done.
yoursway
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarcinmarcin marcinmarcin
yoursway
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viamarcinmarcin marcinmarcin
yoursway
13 lipca 1970, Szymborska do Filipowicza:
Poza tym mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? Jak się czuje p. M.? Pozdrów wszystkich! Śpij dobrze! Unikaj słońca! Itd.! Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.
Reposted fromstepywilcze stepywilcze
yoursway
yoursway
8422 2f2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamarcinmarcin marcinmarcin
yoursway
9769 1491 500
Reposted fromsohryu sohryu viainkwizytor inkwizytor
yoursway
5497 7e16 500
Reposted fromckisback ckisback viainkwizytor inkwizytor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl